KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI ALINAN ÖNLEMLERİN ANAYASALLIĞI

Sendikamız üyesi Av. Fulya Durak Aslan, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu ile “Korona Virüs Döneminde Alınan İdari Önlemlerin Anayasa’ya Uygunluğu” konusunda Avukatlar Sendikası youtube kanalında canlı yayında çok verimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Program kaydının linki: https://youtu.be/OI3lof6GRjo

AVUKATLAR SENDİKASI MAYIS AYI SÖYLEŞİLERİ

10 Mayıs 2020 (Pazar) 14:00 İşçi – İşveren İlişkileri Açısından Koronavirüs Salgını Avukat Necdet Okcan – DİSK Hukuk Dairesi Müdürü   16 Mayıs 2020 (Cumartesi) 14:00 Koronavirüs Salgınına Karşı Alınan Önlemlerin Anayasallığı Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu   22 Mayıs 2020 (Cuma) 17:00 İnfaz Paketi Bağlamında Ceza Adaletinin Güncel Sorunları Dr. Öğr. Üyesi Serdar Talas İstanbul… Read More »

YARGIÇ AYŞE SARISU PEHLİVAN YALNIZ DEĞİLDİR!

YARGIÇ AYŞE SARISU PEHLİVAN YALNIZ DEĞİLDİR!  Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan,  ölüm orucundan vazgeçmiş bir kişinin daha sonra hayatını kaybetmesi üzerine yaşam hakkına ilişkin yazdığı bir tweet nedeniyle yandaş gazeteler ve sosyal medya trolleri tarafından hedef gösterilmiştir. Akabinde ise Anayasal koruma altındaki ifade özgürlüğü hiçe sayılarak hakkında HSK tarafından soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda,… Read More »

ANKARA BAROSUNA YÖNELTİLEN SALDIRIYI KINIYORUZ !

ANKARA BAROSUNA YÖNELTİLEN SALDIRIYI KINIYORUZ ! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24.04.2020 tarihli Cuma günkü hutbesinde, içinde bulunduğumuz pandemi süreci ile ilgili açıklamalarında, nikahsız birlikteliklerde bulunan insanları ve eşcinsel insanları hastalık yaymakla itham ederek aşağılamış, onlarla mücadeleyi salık vererek, halkın bir bölümünü diğerine karşı kışkırtarak, kine ve düşmanlığa tahrik etmiş, hedef göstermiştir. Toplumun belirli bir… Read More »

İNSAN HAKLARINI HER KOŞULDA SAVUNAN BAROLARIN YANINDAYIZ

İNSAN HAKLARINI HER KOŞULDA SAVUNAN BAROLARIN YANINDAYIZ Bütün demokratik devletlerin korumakla zorunlu olduğu asgari insan haklarını tanımlayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gereğince “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. .. Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir… Read More »

YAŞASIN 1 MAYIS!

HAYATI VE GELECEĞİ ÜRETENLERİN BAYRAMI KUTLU OLSUN! YAŞASIN 1 MAYIS!           Bu yıl emeğin ve mücadelenin günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı içinde bulunduğumuz sömürü düzeni ile beraber korona virüs salgınıyla da mücadele ederek karşılıyoruz. Salgın ile Türkiye’nin uzun süredir içinde bulunduğu ekonomik krizin derinliği, bu derinliğin içerisinde işçi sınıfının içinde bulunduğu sömürü ve ağır… Read More »

SALGININ FATURASINI ÇALIŞANLARA KESEN YASA BİR İŞÇİ KIYIMIDIR! KABUL EDİLEMEZ!

SALGININ FATURASINI ÇALIŞANLARA KESEN YASA BİR İŞÇİ KIYIMIDIR! KABUL EDİLEMEZ! 16.04.2020 itibariyle TBMM’den geçen 7244 sayılı torba yasa ile, “işçi çıkarmak yasaklanıyor” maskesi altında bir işçi kıyımı başlatılmıştır. Hazırlanma sürecinde bilim insanlarından, sendikalardan görüş alınmadan, aksine kamuoyundan saklanarak oluşturulan ve alelacele meclisten geçirilen yasada, işverene işçileri ücretsiz izne çıkartabilme hakkı verilmekte ve bu sebeple işçilerin… Read More »

İnfaz Sisteminde Yapılan Değişiklikler Üzerine Değerlendirmeler

İnfaz Sisteminde Yapılan Değişiklikler Üzerine Değerlendirmeler Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; adı üzerinde, başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (kısaca İnfaz Kanunu) ile birlikte başkaca kanunlarda değişiklik yapmayı öngörüyor. Bu değişikliklerden en önemlileri, infaz hakimliği müessesesini genişletmesi ve koşullu salıverme ve… Read More »

AYDINLIK GÜNLERİ SENDİKAMIZLA BİRLİKTE KURACAĞIZ!

AYDINLIK GÜNLERİ SENDİKAMIZLA BİRLİKTE KURACAĞIZ! 5 Nisan Avukatlar Gününe, Covid-19 salgını nedeniyle bugünümüze ve geleceğimize ilişkin endişe içinde olduğumuz zamanlarda giriyoruz. Halkın yüzüne yoksulluğun tokat gibi vurulduğu, iktidar tarafından halk sağlığının ne derece değersiz ve önemsiz olduğunu anladığımız bu günlerde; halk canı ile uğraşırken iktidarın hukuk dışı uygulamalarla haksızlığa karşı çıkanları hizaya getirme ve gericilik… Read More »

DOĞAN ÖZ YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR

Doğan Öz Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz katledileli 42 yıl oldu… Öz, Ankara’da sabah işine gitmek için arabasına bindiğinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Doğan Öz, yaşamını yolsuzluklar, faşizm, gericilik ve kontrgerilla ile mücadeleye adamış bir hukukçuydu. Gerici örgütlerle mücadele etmiş ve birçok yolsuzluk dosyası hazırlamış olan Öz, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ne de ilk karşı çıkanlardan… Read More »