AVUKATIN SENDİKASI OLUR MU?

Avukatlar Sendikası Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ILO Sözleşmeleri içerisinde yer alan Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi kapsamında 26.11.2014 tarihinde kurulan, Türkiye’deki tüm avukatların yasal olarak üye olabildiği ilk ve tek  avukat sendikasıdır.

Avukatın Sendikası Olur mu?

Çalışanın ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini savunarak mesleğini icra eden bizler ne yazık ki kendi haklarımızı korumakta güçlük çekiyoruz. Bu nedenle bizler kendi sorunlarımızı görmezden gelmeyip, emeğimizin karşılığını alabilmek ve hak ettiğimiz değeri görebilmek için avukatın sendikası olması ve avukatın da sendikalı olması gerektiğini düşünüyoruz.

Avukatlar Neden Sendikalı Olmalı?

Çünkü avukatlık mesleği işçileşmekte ve sömürüye daha açık hale gelmektedir. İşçi avukatlar, ofisini türlü zorluklarla açabilmiş avukatlar ve stajyer avukatlar büyük bir ekonomik güçlük ve gelecek kaygısı içerisindedir. Avukatların bağımsızlığı ekonomik bağımsızlığından ayrı düşünülemeyeceğinden, savunmanın bağımsızlığını, avukatlık mesleğinin onurunu ve mesleğin kazanımlarını korumak için avukatlar sendikalı olmalıdır.

Baroya alternatif midir?

Avukatlar Sendikası, baroların alternatifi değildir. Sendikamızın faaliyet kapsamı çalışan avukatın sosyal ve ekonomik hakları ile kazanımlarını korumak ve iyileştirmektir. Sendikamız gerektiğinde barolarla işbirliği yapar, baroların işlevlerini yerine getirirken aksayan yanları, eksiklikleri tespit ederek barolara bu konularda uyarılarda ve tavsiyelerde bulunur ve  hukuka aykırı gördüğü işlemleri için dava açar.”

Neler Yapıyoruz?

Savunmanın bağımsızlığı ile avukatlık mesleğinin onurunu ve mesleğin kazanımlarını korumak ve arttırmak için avukatların ekonomik, akademik, ekonomik, demokratik, sosyal, kültürel, hukuksal, mesleki hak ve çıkarlarının korunması için mücadele ediyoruz, emeğimizi savunuyor, emeğimiz için mücadele ediyoruz.

Bununla beraber kuruluş tarihimizden bu yana meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve avukatlık mesleğinin niteliğinin geliştirilmesine ilişkin birçok çalışmada bulunduk. Avukat kimlik kartlarının ücretleri ile ilgili TBB’ye karşı dava açtığımız gibi, adliye girişindeki kanuna aykırı şekilde avukat aramalarına karşı da iptal davası açtık. Bununla beraber sendikamıza Mahkemelerce yazılan emsal ücret sorgu yazılarına karşılık olarak, meslektaşlarımız olan davacıların somut durumuna uygun şekilde cevabi yazılar vererek meslektaşlarımızın davalarında işçilik alacaklarını almalarında adaletin sağlanmasında yardımcı olunmuştur.

Meslektaşlarımızın tarafı olduğu ulusal ve uluslararası davalara müdahale dilekçeleri sunduk. Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupalı Hukukçular Birliği (ELDH) ve Uluslararası Demokratik Avukatlar Birliği (İADL) gibi uluslararası hukuk örgütlerine üyelik başvurularında bulunduk.

Üyelik işlemleri için,

Üyelik başvurusu için internet sitemizde yer alan başvuru formundan 3 nüsha olarak imzalayarak sendika merkezine gönderebilirsiniz. 

Veya

www.turkıye.gov.tr linkinde e-devlet şifrenizi girip  ” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünden, İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri” başlığını seçtikten sonra  açılan kısımdan “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” iş kolunu seçerek 436 kodlu Avukatlar Sendikası’na üye olabilirsiniz.