MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK EN ÖNEMLİ AMAÇ VE GÖREVİMİZDİR!

By | 22 Ekim 2019

MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK EN ÖNEMLİ AMAÇ VE GÖREVİMİZDİR!

İstanbul’da bünyesinde; “boşanma davaları, şirket açılışı, avukat hizmetleri, hukuk danışmanlığı, sözleşmelerin hazırlanması, yabancı vatandaşlara hukuki hizmet verilmesi” gibi Avukatlık Kanunu ile yalnızca avukatlara tanınan hak ve yetkileri kullanarak işlem yapan bir şirketin Azerbaycan vatandaşı sahibi K.M. hakkında, Antalya Baro Başkanlığının şikâyeti üzerine açılan ceza davasının bugün görülen duruşmasında; Avukatlar Sendikası olarak katılma talebinde bulunduk.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, avukatlık ruhsatı olmayan ve baroya kayıtlı olarak avukatlık yapmayan sanığın; 1136 sayılı Yasa’nın 63/3 fıkrasında yazılı suçu işlediği gerekçesi ile 1 yıl hapis ve 5 tam gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, duruşmadaki tutum ve davranışları göz önüne alınarak cezasından indirim yapılarak 10 ay hapis ve 4 tam gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve nihayeten hapis cezasının ertelenmesi ile 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesince, Avukatlar Sendikasının resmi olarak baroları temsile yetkisinin bulunmadığı, doğrudan doğruya suçtan zarar gören olmadığından bahisle katılma talebimizin reddine karar verilmiştir

Oysa Avukatlar Sendikası, baroları temsilen değil üyesi olan avukatları temsilen hareket etmektedir! Söz konusu yargılama neticesinde cezalandırılan sanığın eylemleri, avukatlık mesleğinin toplum nezdinde değer ve itibar kaybetmesine yol açmaktadır. Sadece avukatlar tarafından yapılabilecek işlerin bu sanık gibi avukat olmayan kişiler tarafından yapılması hak kayıplarına ve büyük mağduriyetlere yol açtığı gibi, halkın adalete erişiminin önünde de bir engel teşkil etmektedir.

Mesleki açıdan avukatlık mesleğinin olması gereken nitelikte icra edilebilmesini sağlamak amacında olan Sendikamızın, tüm avukatların ve avukatlık mesleğinin haklarının korunması amacıyla davaya katılma hakkı ve görevi mevcuttur.

Barolardan tamamen farklı yetkilere sahip olan Avukatlar Sendikası, zorunlu meslek örgütümüz olan baroları temsilen ya da yerine değil; barolarla birlikte meslek örgütümüzün güçlendirilmesi, barolar ve TBB’nin işlevlerini yerine getirirken oluşabilecek eksikliklerin önlemesi amacıyla barolara yardımcı, hukukun üstünlüğü ve meslektaşların hakları ile avukatlık mesleğinin onurunu ve mesleğin kazanımlarını korumak amacıyla hareket eden örgütlü bir güç ve mücadele merkezidir.

Avukatlar Sendikasının, amaçları arasında sayılan savunmanın bağımsızlığı ile avukatlık mesleğinin onurunu ve mesleğin kazanımlarını korumak ve artırmak adına başvuracağı yollardan bir tanesi de avukatların hakları ile avukatlık mesleğini ihlal eder mahiyetteki her türlü eyleme karşı yargı yoluna başvurmaktır. Sendikamızın bu amacı dışında; davaya müdahale talebimizin Avukatlar Sendikası Tüzüğümüzün 3üncü maddesinin 2inci fıkrası ile 4üncü maddesinin 12inci bendinde yasal dayanakları mevcuttur.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırılık teşkil eden her türlü fiilden üyemiz avukatların ve dolayısıyla Sendikamızın doğrudan doğruya zarar gördüğü şüphesizdir. Kurulduğumuz günden bu yana, avukatların hakları ile avukatlık mesleğini ihlal eder mahiyetteki her türlü eyleme karşı davalar açtığımız gibi toplumsal bir takım davalarda da müdahilliğimiz bulunan Avukatlar Sendikası olarak, ‘Avukatları temsile barolar yetkilidir’ tekelci düşüncesinin tezahürü niteliğinde ve menfaat ilişkisinin dar yorumlandığı bu karara karşı, kanun yoluna başvuracağımızı ve hukuki sürecin takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.

Avukatlar Sendikası