YARGIÇ AYŞE SARISU PEHLİVAN YALNIZ DEĞİLDİR!

By | 15 Mayıs 2020

YARGIÇ AYŞE SARISU PEHLİVAN YALNIZ DEĞİLDİR!

 Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan,  ölüm orucundan vazgeçmiş bir kişinin daha sonra hayatını kaybetmesi üzerine yaşam hakkına ilişkin yazdığı bir tweet nedeniyle yandaş gazeteler ve sosyal medya trolleri tarafından hedef gösterilmiştir. Akabinde ise Anayasal koruma altındaki ifade özgürlüğü hiçe sayılarak hakkında HSK tarafından soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda, Sarısu Pehlivan’ın 14.05.2020 tarihi itibariyle 3 ay süre ile görevinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.

Gerek hakkındaki soruşturmanın gerekse görevinden uzaklaştırma kararının, son yıllarda sıkça rastladığımız ve “ihbar” metoduna dönüştürülmeye çalışılan bir sosyal medya linciyle hedef gösterilmesinin sonucu ve bir gözdağı olduğu açıktır.

Adil yargılanma hakkının korunduğu, insan haklarına saygılı ve bağımsız bir yargı sistemi için mücadele eden ve aynı zamanda bu mücadele amacını taşıyan Yargıçlar Sendikası Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Yargıç Ayşe Sarısu Pehlivan’a yönelen bu saldırı, Yargıçlar Sendikası üyelerine mütemadiyen yapılan baskının bir görünümüdür.

Dolayısıyla haksız ve gerekçesiz olarak başlatılan soruşturma ve hatta görevinden uzaklaştırılmasına karar verilmesi; bu ülkedeki hiçbir yurttaşın Anayasal haklarının güvence altında olmadığının bir göstergesidir.

Bu asılsız soruşturmanın sonlandırılması ve Ayşe Sarısu Pehlivan’ın biran önce görevine iade edilmesi gerekmektedir.

Avukatlar Sendikası olarak; bağımsız yargı anlayışının önemli savunucularından biri olan, adalet ve hukuk mücadelesinden bir gün olsun vazgeçmeyen Ayşe Sarısu Pehlivan’ın her zaman yanında olduğumuzu ilan ederiz. 15.05.2020